Kärnenergiavfallet kan bli vår viktigaste energikälla

av | mar 16, 2016 | Energi / teknologi | 0 Kommentarer

Dagens kokarreaktorer bygger på en hysterisk reaktionsteknik, där bromsstavar av kadmium (giftigt) utgör reglerdon som bromsar den autonoma process som kan leda till härdsmälta om allt går fel sparda banking app herunterladen.
Trots det enorma energiuttaget ur den tvångsstyrda reaktionen utnyttjas bara någon enstaka procent av uranets energiinnehåll. 98-99 % av energiinnehållet finns kvar i form av högaktivt avfall serien kostenlos downloaden deutsch.
Deta avfall innehåller reaktionsisotoper som kan ge strålningsskador på biologisk vävnad i åtminstone 100 000 år och som därför måste behndlas som potentiellt livsfarligt slutförvaringsmaterial wo chrome herunterladen.

Nu kommer det fram teknik som bygger på helt nya metoder och bränslen. Med de nya fissionsreaktorerna kan vi använda passiva ämnen som Torium som inte behöver bromsas, då reaktionen avstannar av sig självt om man slutar mata in energi i processen facebook alle bilder einer gruppe downloaden. Kända tillgångar på Torium anses räcka för världens hela energibehov i 3600 år men det kan finnas så mycket så det räcker i 10 000 år why can't I music from youtube.

Dessutom kan vårt gamla högaktiva avfall återanvändas, varvid det mesta av det kvarvarande energiinnehållet kan frigöras till dess det brutits ned till en nivå där den s.k. avklingningstiden reducerats till ett parr hundra år och volymen avfall således blivit mindre än en tiondel av det ursprungliga.
Denna teknik kallar cenerpartiledaren Annie Lööv en ”ICKEFRÅGA” då hon i sin tekniska okunnighet resolut avvisar allt som börjar på ”kärn-” och tydligen måste vara omedveten om att årligen räddarrestprodukter ur reaktorerna genom strålbehandling livet på fler personer än vad som hittils dött på grund av kärnvapen.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *