Vätgas är den ena beståndsdelen i vatten. Den andra är syrgas.

Vätgas har 3-dubbelt energiinnehåll jämfört med dagens fossila bränslen free music.

Vätgas fungerar bäst i bränsleceller som skapar el, vilka kan ladda batterier eller direktdriva elmotorer i vardera hjulnavet.

Vätgas är mycket svårt att stänga in skibo spielen kostenlos download. I en vanlig sluten plåttank smiter vätgasmolekylerna lätt mellan de mycket större järnmolekylerna i metallgittret, eftersom väte är det minsta grundämnet som finns i universum something.

BMW testar nu en vägashybridbil som beräknas vara färdigutvecklad till år 2020.

Vätgasbränsle tillvergas mycket enkelt genom att man sänker ned två elektroder i vatten och samlar upp de spjälkade gaserna väte och syyre vid var sin pol minecraft welt vom server downloaden.

När en vätgashybrid arbetar blir avgaserna vattenånga.