Vad är hipp numera?

När vuxna tar klivet in i tonåringens miljö, då flyr tonåringen till en annan. Facebook har skapats och vuxit fram ur ungdomskulturen, men när vuxna börjat göra entre i större skala, då väljer ungdomarna Instagram istället Download file framework_35-45-46.exe. Det...