Vad skulle det innebära att leva för evigt?

För att få lite ordning och reda i tanken måste vi nog först definiera vad som är ett "jag" ard sendung herunterladen?

Redan idag byter vi och transplanterar ett flertal olika organ, utan att vi för den skull räknar identiteten som förändrad nds 3d games download for free.

Om man däremot skulle kunna radera alla minnen en person bär på, återstår endast rent instinkiva reaktioner, som rädsla wildlife park 3 kostenlosen vollversion. törst, hunger och liknande.

Kunde man flytta alla sina minnen, skulle man sannolikt även ha flyttat hela sin identitet och samtidigt frigjort den från instinktstyrda handlingar how can I download games.

Tänk dig att du kunde scanna av allt som du bär med dig i din nuvarnade hjärna och sedan ladda upp en robot / maskin med detta, då skulle du få en möjlighet att reparera och byta ut alla slitdelarna, utan att bekymra dig om döden sims 4 downloaden mac.

Lägg därtill en möjlighet att ladda ned all nuvarnade kunskap från internet och samtidigt vara uppkopplad mot alla andra maskiner med liknande funktioner herunterladen!

Hominider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sexuella fortplantningen skulle inte längre vara nödvändig för att upprätthålla evolutiuonär utveckling formule 1 agenda 2020.

Vi skulle därmed ha framställt en ny art maskinmänniska.

Fortplantningen skulle reduceras till något behovsstyrt och ske i form av antingen kopiering eller omstrukturering och nybyggnad av en ny art, anpassad till nya miljöer mp3 liederen gratis.

Ska livet kunna lämna jorden för att kolonisera andra planeter är detta vår enda möjlighet som komplex organism, då avstånden och miljön i fria rymden omöjliggör överlevnad under resan callon download.

Jag ser det som troligt att människan kommer att skapa denna nya ras – art av hominider.

Skulle du välja denna möjlighet om du hade chansen herunterladen?

Jag skulle nog göra det och fortfarande känna mig som en entitet, en helhet i harmoni med omgivningen.

Frågan är vad ordet moral skulle ha för betydelser i det sammanhanget?

Skulle moral per automatik bytas ut mot total funktionalitet och därmed lämnas bakom oss i evolutionens skräplåda, eller skulle den ständigt ökande insikten om vår omgivning äntligen ge oss den förståelse vi behöver för att bryta oss loss från vårt mänskliga destruktiva livsmönster.

Ett livsmönster där vi precis som bakterierna förbrukar vår miljö på ett förödande sätt?

Skulle det nya evolutionssteget få oss att förstå och harmonisera oss omgivningen?

Skulle vi finna gud eller rent av bli gudar allihop?