Märklig känsla

Märklig känsla

För 48 år sedan var jag med och planterade tall på det första kalhygget min far hade låtit sig övertygas att göra. Aldrig trodda jag att jag idag skulle spika upp den hyvlade furupanel i övervåningen som blev av de små barrotsplantor jag med sådan möda handmarkberedda...

Byråkrati eller demokrati ?

Ordet BYRÅKRATI härstammar direkt ur grekiskan, och kan översättas med STYRE. DEMO betyder FOLK och Byrå är besläktat med franskans BUREAU och torde väl närmast kunna uttydas som svenskans AVDELNING automatically whatsapp. Byråkratin bygger på sakkunskap och utgår...