Varför envisas så många att använda fel ord ?

I Vilhelmina kallar de flesta våra minsta gnagare för ”råttor”. Men det finns inga vilda råttor i vår kommun sims 4 ccs kostenlos! De gnagare vi har här är skogssork, åkersork, gråsiding, vilka alla kan söka sig inomhus nu på hösten herunterladen. Ute i potatislandet och åkern kan man se den underjordiskt levande vattensorken som ortsborna kallar ”mullvann” nieuwe ebooks gratis downloaden. Men mullvad ser ut så här och finns inte så här långt norrut.

”Kattöglen” (kattuggla) finns heller inte här uppe utan det vanligaste som man åsyftar är jorduggla som jagar även dagtid usenext filme downloaden legal. alternativt hökuggla eller pärluggla som man kan se vid skymningstid.

”Järnrör” och ”järnväg” är även det helt felaktiga uttryck då det som vanligen avses är tillverkat av stål, vilket är legerat med andra metaller än rent järn youtube subtitles downloaden. De gjutna avloppsrör som finns i gamla fastigheter var tillverkade av kollegerat järn och var ganska sköra.

”Vattenkraft” och ”kärnkraft” är lika befängt, då det är exergi (eller fysikaliskt arbete)  man talar om herunterladen. Kraft gånger väg är arbete. Arbete per tidsenhet är effekt.

Larver kallas ”maskar” och ”lövmask” är en typ av daggmask medan det som oftast åsyftas är larverna till olika spinnarfjärilar ce logo herunterladen.

Öringar kallas för ”laxar” och havskatter kallas för ”kotlettfisk”.

Och handeln spär ständigt på med nya omskrivningar av etablerade begrepp ccleaner portable german download for free. Ta bara alla olika ”specialoljor” för olika motorer trots att det finns standarder för klassningarna (SAE och MILITÄR) . Vanlig etanol får även det en massa olika handelsnamn för bilisterna, med olika specialflaskor och naturligtvis till högre priser, allt medan folket fördummas till mindre insikt och större beroende av fackkunniga microsoft planner herunterladen.

Somliga tycker kanske att det inte spelar någon roll vad man kallar olika saker, så länge det går att uppfatta vad man menar. Men vore det inte lika lätt att kalla saker vi´d sina rätta namn ?  Kanske skulle vi därigenom kunna motverka den naturanalfabetism som följer av att allt färre väljer gymnasiets naturvetenskapliga linjer och som i sin förlängning leder till att man i ren obetänksamhet och okunnighet kastar sopor ut genom bilfönstren apple app store kann nichts herunterladen?