Amerikanisering av svenskan

internet exploreren gratis Nog störs jag tillräckligt av att allt fler tycks ha svårt för att hålla isär olika kasus . Speciellt vad gäller pronomina. Men när TV:s översättare inte heller klarar av den enklaste svenskan, börjar man undra vart skolans språkundervisning...

Politikerskolan 10

Politikerförrakt och väljarförrakt:   Mandatmodellen började på allvar diskuteras i USA på 1950-talet. Debatten kring modellen gällde de amerikanska partiernas oförmåga att presentera tydliga och sammanhållna politiska alternativ gutscheine kostenlos...

Politikerskolan 9

Eftersom EU bygger på koncensuspolitik blir det mycket svårt att utkräva ansvar från den enskilde ministern i ministerrådet, liksom det blir hart när omöjligt att utröna vem som bidragit med vad i de förhandlingsbeslut som parlamentarikerna medverkat i weihnachtsmusik...