Omyndigförklarad ?

Jag har uppmärksammats på att några av mina politiska antagonister nu har givit upp försöken att argumentativt bemöta mig i offentliga debatten och istället valt den Stalinistiska metoden att försöka få mig uppfattad som sjuk och omyndig i form av det välutnyttjade...

Extremisterna uttåg

”Kristna värdepartiet” kallar sig en grupp vars främsta samlingsbegrepp är ett abortförbud med få undantag with the source type protocol failed. En del av grundarna har tidigare stött Kristdemokraterna (KD), men upplever sig inte fått gehör för sin vilja...

Att få en vara levererad

Posten har ju genom tiderna haft en grundprincip att leverera beställda varor till närmaste postkontor, för att där kunna lösas ut birthday card. Men postkontoren dras in och nya utlämningsställenbörjar nyttjas ihop med att aviseringen om varans ankomst alltmer...