Vårt mystiska universum 4

I vår makroiskopiska tillvaro är vi vana vid en logik som bygger på orsak och verkan. Orsak-verkan följer alltid med tidspilen framåt. Vi betraktar det som omöjligt att påverka något som redan har hänt herunterladen. Men inom kvantvärlden gäller andra regler. NNär en...

Filosofisk pilkastning

Den antropiska principen framhålles i många forskarsammanhang som det enda alternativet till en skapande gud.Även om inga bevis eller ens empiriska tecken kan finnas som tyder på en skapare, så känns det inte helt tillfredsställande med den s.k forza horizon 4 fotos...