Vi har under många år varit helt befriade från minkens härjningar här kring byn, men för 3 dagar sedan fick jag se minkspår i snön kring ett mindre antal stenar som stuckit upp sina toppar genom den sjunkande isen och där skapat hängis med stora luftfickor under vlc player free download windows 8.1. Minken hade gåt ned under sådana ishattar på stenarna och sedan kommit upp på ett annat ställe och gjort så på flera ställen, vilket tydde på att det fanns stora fria ytom under istaket som bildats casino777 app downloaden. Jag satte då ut en tunnelfälla vid ett av hålen och agnade med sik och bitar av lake.

De första dygnen med 30-graders kyla,valde minken att hålla sig helt dold under istaket, där den kunde göra fiskeutflykter ned i vattnet och fånga de fiskar som gått upp i bäcken intill programm video schneiden kostenlos downloaden. Men inatt blev det lite mildare och då hade den gått upp för att se sig om efter nya jaktmarker. Den kunde inte motstå tunnelfällan, så i morse var falluckorna nedslagna och där innanför fanns en stor minkhanne, vilken med ett välriktat skott av .22 kort i pannan förpassades tillbaks till Sankte Per apps downloaden smartphone.

Nu har jag tagit bort 3 rödrävar och en mink hittills i vinter. Omräknat till bytesdjur torde det kunna bli ett 30-40 tal harar, ett par andfågelkullar och okänt antal ägg av ripa, järpe, orre och tjäder raspppoe.sys herunterladen. Givetvis även en hel del sork, vilken vi inte lider brist på, men nu när tövädret har skapat en centimetertjock isskorpa på snön, kommer rävarna inte längre åt sorken och då vänds jakttrycket mot större villebråd rosenkranzandachten zum herunterladen.

Jaktvårdsföreningen belönar den som lyckas ta bort en del av predatoröverskottet med skottpengar, så man kan köpa sig ny ammunition. Trots att jag redan skjutit 3 rävar ser jag ingen tendens till avmattning av antalet spårstämplar runt omkring här itunes photos. Det verkar finnas mycket fler att sikta in sig på.