Varför håller alla envist fast vid det slentrianmässiga uttrycket ”GOD JUL”?

Ordet GOD har väl sedan länge tillbaks fått en dominerande betydelse av att definiera en smak, snarare än att stå för motpolen till ondska bilder herunterladen whatsapp.

Men jag kan likväl inte föreställa mig att tillönskan om en ”GOD JUL” skulle innefatta en förväntan om att den speciella maten som förknippas med högtiden ska stimulera smaklökarna över det normala herunterladen?

Återstår i så fall en uttolkning om att alla småjävliga medmänniskor ska klistra på sig en konstlad aura av omtanke och hänsynsfullhet och att bara genom att trumpeta detta uttjatade uttrycket ”GOD JUL”, så räknar man sig tillhöra samma grupp av tillfälligt godtagbart tillmötesgående och vänligt sinnade download cut patterns for free?

Jag kan inte förmå mig att delta i detta ytlighetens konststycke, utan föredrar att leta mig till de som precis som alla årets övriga dagar utgör en mer genuin blandning av både gott och ont herunterladen. Det känns betydligt tryggare och hemtamt.

Med detta kan jag väl ses som en högtidens förrädare, men jag slipper åtminstone känna mig som en hycklare som gör mig vänligare än vad jag egentligen känner mig schnittprogramm kostenlos downloaden mac.