Från Matts Bildsröm (Frilansjournalist på tidningen SKOGEN:

Hej.

Jag har en fundering som jag gärna vill dela med mig av och höra din uppfattning i frågan.

Vad händer egentligen med alla våra förädlade och snabbväxande plantor oavsett trädslag.

Vi ser ju att det är långt mellan både årsskott och årsringar och att det rör sig om frodvuxna, spröda stammar wo skype herunterladen.

Denna naturliga tillväxt påskyndas dessutom med tidig röjning där planten fortfarande står rätt så stormskyddade men ändå har utrymme för att växa. I vissa fall även tidig gödsling trots varningar om detta.Men vad händer med rotsystemet under samma tidsperiod?

Hänger det med på den snabba tillväxten eller lever rotsystemet sitt eget liv i en drömvärld där det aldrig stormar mp3 herunterladen android?
 

Jag pratade med en av Holmens tjänstemän som noterat att de träd som växte vid myrkanter med sämre näringstillförsel var mindre till växten än träd ur samma bestånd på fastare mark. Däremot hade de mindre snabbväxande träden ur samma bestånd klarat stormen mycket bättre trots att de fanns i kanten och hade varit mer utsatta för hårda vindar än resten av beståndet streaming videoen freeware.

Kan det vara så att resultatet av de stormar som vi ser idag kan vara en förvarning om att detta är bara början. Kan det vara så illa att all den skog som vi idag på olika sätt har påskyndat tillväxten på dessvärre har ett klent utvecklat rotsystem i förhållande till trädmassan ovan jord.  Träden från dessa odlingar kanske inte har tillnärmelsevis samma stabilitet som självföryngrade och mindre snabbväxande bestånd när de börjar nå 40-60 års ålder?

 

Mitt Svar:

Hej Matts och tack för senast wie kann ich fotos von icloud auf iphone herunterladen!
 

JA det är intressanta tankar du tar upp här.

Det vi med säkerhet vet är ju exempelvis att Pinus Contorta är ett utpräglat pionjärträd med serotona kottar som ackumulerar sina frön till att samtidigt spridas i enorma mängder efter en skogsbrand. Det leder till att man kan finna en matta av contortaplantor på brandplatser med så mycket som 10 000 plantor /m2 !.

Trädslaget har alltså prioriterat sin skiktningsförmåga på bekostnad av ett stabilt rotsystem, som det ju inte behöver då trängseln och kronslutenheten blir i det närmaste total i de flesta naturgivna fallen windows 7 professional deutsch kostenlos vollversion.

Men vi planterar ju Contorta i sedvanliga förband om 2200 – 3500 plantor / 10000 m2  (ha).

Där blir ju slutenheten en annan och grenarna tillåts att utvecklas sidledes på ett helt annan sätt, med följden att kronan blir så mycket större och tyngre, jämfört med vad trädet formats rent genetiskt och av evolutionen.
 

Normalt sett utvecklas ju rotsystemet i samma takt som kronan, för annars uppstår svält på näringsämnen som bromsar kronan till dess rotsystemet hunnit ikapp, så det finns ju där en återkopplande reglering skype ohne microsoften.

Frodvuxenheten medför ju givetvis en sprödare stam- och rot-massa hos barrträd, medan mosatsen gäller för lövträden.

Lärk fungerar som ett mellanting och liknar lövträden i sin tillväxtcykel, med "lövsprickning och sommarved som huvudmassa mario party herunterladen.

Dess mjuka barr böjer undan för vinden och när de värsta höststormarna inträffar, har lärken vanligtvis släppt sina barr och med sitt djupa rotsystem står den emot vindstötarna med en silande effekt på vindmomentet.

Lärken kammar därmed ut den värsta turbulensen i vindbyarna och kan därigenom fungera som stormankare i granbestånden youtube videos in hd downloaden.

Vi kan även konstatera hur mycket känsligare tallbestånden är för karaktären i den nya typ av stormar med sin starka prägling av byighet, som "ruskar" om med växelvis belastning och rekar loss tall mer än gran.

Har man dessutom gallrat tallbestånden verkar de bli än mer ömtåliga för den typen av vindstötar herunterladen.

Själv tror jag mucket på en kombination av trädslag, med lärk som stormankare och i vars rotsystem den flackrotade granen kan väva fast sina periferrötter.

Det rikliga självsådda granplantuppslaget under 20-åriga lärkar tyder även på att trädslagen trivs tillsammans på samma sätt som granen gärna slår rot under lövträd scratch kostenlos herunterladen deutsch.

Det är lite av mina funderingar.

Tack för att du hörde av dig och välkommen åter.

Göran