Fettsyror från fisk samt fiskoljor är spännande möjligheter, när det gäller att förebygga mental försämring under åldrandet herunterladen.

Den senaste tiden har det kommit två mycket intressanta översiktsartiklar inom området.

Mer än ett dussin eidemiologiska studier har rapporterat at minskande blodnivåer och minskat intag av omega-3 fettsyror eller fisk har ett kopplat samband med med ökad risk för åldersrelaterad kognitiv försämring eller demens whatsapp kostenlosen pc.

Nio epidemiologiska studier har visat att ökad konsumtion av fisk har en skyddande effekt mot demens.

Det finns dock ett par studier som inte kunnat fastställa detta samband, men det övervägande antalet rapporter pekar på att det finns ett sådant samband herunterladen.

Slutsats: Mindre rött kött och mer fisk i kosten håller demensen på avstånd.