När solen strålar ned på exempelvis havsytan, så bromsas ljusfotonerna upp och strålningsenergin blir till värme. Detta värme får vattnet nära ytan att bli varmare än längre ned och med varmare menas fysikaliskt att vattenmolekylerna vibrerar häftigare vivo.sx. Därmed minskar varma vattnets densitet (täthet) jämfört med kallare vatten. Varmt vatten flyter därför på det tyngre kallvattnet. Samma sak händer med luften närmast vattenytan office excel kostenlos downloaden.
Varm luft kan bära med sig mer vattenånga än kallare luft, så den varma luften närmast vattenytan blir mer mättad med dunstande vattenånga än den övanför men's pictures for free.

Nu är varm luft med sin vattenånga fortfarande tunnare än den kallare gasmassan och då uppstår något fysiker kallar konvektion, d.v.s att varmluften stiger uppåt i form av luftblåsor eller ”termik” som meterologerna kallar det netflix app pc. Det är på sådan termik som en del vråkar, örnar och gamar brukar cirkla runt.

När varmluften via termikströmmarna kommit tillräckligt högt upp i atmosfären, så orkar inte termiken pressa den högre, samtidigt som luftpelaren börjar förlora värme genom utstrålning ut i stratosfären doro handy app herunterladen.

Då luften svalnar orkar den inte behålla lika mycket vattenånga, så den tidigare osynliga ångan börjar nu kondenseras och vi ser den som moln, eller dimma om den ligger närmare marken microsoft office 2010 kostenlos vollversion deutsch. Ett normalstort Cumulusmoln innehåller typiskt sådär 200-250 ton vatten. Ett Cumulus Nimbus (åskmoln) många gånger mer !

Genom att planeten jorden roterar, har ekvatorn en högre hastigehet än breddgraderna norr eller söder därom tom herunterladen. Ekvatorn har en rotationshastighet om 1670 km/timme österut, medan polerna har 0 km/timme. Naturligtvis följer luftmassorna med i rotationen, men olika snabbt beroende på vilken breddgrad vi befinner oss altes firefox herunterladen. Detta leder till något som kallas Corioliseffekten och ger upphov till väldiga roterande luftmassor som vandrar i nordöstlig riktning på norra halvklotet och sydostlig riktning på det södra halvklotet amazon music fehlende songs nochmal herunterladen.

När moln pressas in över bergskammar tvingas de uppåt och kyls av än mer, varvid för stora vattendroppar bildas till iskristaller och faller nedåt photoshop elements 8 download kostenlos. Genom färden ned genom molnmassan byggs kristallerna på med allt fler molekyler och tinar upp som regndroppar.
Regnet faller oftast på bergsidor och mer på höjder än på lågland.
Solvärmen har därvid uträttat ett fysikaliskt arbete, genom att lyfta upp vatten från havsyta och sjöar till högre läge. Detta arbete lagras i form av lägesenergi eller vad man kallar potentiell energi.

Jordens dragningakraft verkar på varje vattenmolekyl och omvandlar den potentiella energi till rörelse, då vattnet rusar fram i bäckar, åar och älvar. På vissa ställen faller vattnet brantare och där passar energibolagen på att bygga dammar och vattenturbiner för att tillvarata delar av den rörelseenergi (kinetisk energi) som vattnet bär med sig i fallen..

Tre turbintyper används:
Pelton där man har stora fallhöjder.
Francis vid medelhöga fallhöjder.
Kaplan liknar en båtpropeller och används där man har lägre fallhöjder.

Gemensamt för alla tre typerna är att de maximalt klarar av att utnyttja 50% av vattnets rörelseenergi.
En stor fisk omkommer vid alla tre typerna, men en liten fisk har större chans att överleva i en Kaplanturbin än i en Francisdito.
I en Kaplan slås allt ihjäl !

På turbinaxlarna moneras en generator som i sin tur klarar av att omvandla 96-98% av turbinaxelns vridmoment till elektrisk energi.

Det är således totalt fel att tala om vatten”kraft” utan det handlar om ren energiomvandling från vattnets rörelseenergi till genererad elektrisk spänning, vilket är elektronernas mootsvarighet till vattnets lägesenergi ( den potentiella energin).
Vattenenergiverk vore således en betydligt mer korrekt benämning, och den jag själv väljer att använda.