deutsche welle videos herunterladen

En sak jag har undrat över i många år är:
-Varför är det så sällan man hittar en vacker kvinna i de översta sociala skikten ?
Adelsdamerna är med några få undantag hänsynslöst oattraktiva herunterladen.
Är det resultat av många generationers inavel, eller skadas fostret av den tyngande förmögenheten som föräldrarna uppbär ?

free mindmap maken en download