Ordet BYRÅKRATI härstammar direkt ur grekiskan, och kan översättas med STYRE.
DEMO betyder FOLK och Byrå är besläktat med franskans BUREAU och torde väl närmast kunna uttydas som svenskans AVDELNING automatically whatsapp.

Byråkratin bygger på sakkunskap och utgår från regelverk där individen avpersonifieras i syfte att alla ska behandlas likadant.

Max Weber var en tysk sociolog som av många räknas som den som mest utvecklat tankarna kring byråkratin som rationell samhällsstyrning fortnite kostenlos ps4 herunterladen.
Weber ansåg byråkratin överlägsen som styrform för den moderna komplexa samhällsorganismen.
Fördelarna enligt honom skulle vara:
Precision,konsekvens, snabbhet förutsägbarhet, konstnadseffektivitet windows movie maker 2019 download deutsch kostenlos.

Alla är dock inte lika övertygade om byråkratins överlägsenhet som Max Weber var.
Andra menar att byråkraten i många fall hänfaller åt att se medlen som huvudsak och förbise målen total av kostenlos downloaden deutsch. Initiativlöshet och frånvaron av personligt ansvar är två andra negativa bieffekter när tjänstemannen åtnjuter personlig immunitet bakom regelverket youtube app downloads kostenlos.
Ineffektivitet, krångel, formalism och framväst av onödiga och abnorma rutiner är andra effekter som beskylls byråkratin. Byråkratin påstås även i sin reglestyrda tillvaro främja outtalat motstånd mot förändringar och blir därigenom en dold motståndsrörelse mot demokratins reformbenägenhet youtube videosen huawei.

Allt detta till trots skulle ingen modern demokrati klara sig helt utan byråkratiska system. Men avvägningen och balansen utgör för båda systemen det svåraste att finna limbo spiel kostenlos.
Personligen ser jag liksom Lenin mer problem än nytta med byråkratin.