Att skapa ljudhärmande skrivtecken var genialiskt. Ordet bokstav är i sin tur sammanlänkat med de första skrivmetoderna hos våra anfäder.

Den kraft man tillmätte det skrivna ordet manifesterades genom ansträngningen det innebar att nyttja hårda material som sten eller de hårdaste träslagen.  Runor var de ljudhärmande tecken vi kan se än i dag, som bestående eftermälen från vårt folks tidigare generationer youtube downloader kostenlos deutsch.

Runor ristades antingen i trä, varvid bokträ valdes för sådant som skulle bestå, men riktigt minnesvärda händelser ristades i sten.  Den naturliga designen på tecknen blev att sätta dem samman av raka linjer som man kallade stavar where to download mp3 for free. Ordet bokstav hänsyftar till de runor som ristades i trä och ordet betyder just stavar som ristades i bokträ, till skillnad från runstavar.

Att vårt ord för samlingen skrivna pappersark blev just bok har sin historia härur webinar kostenlos herunterladen. Visst är det fantastisk vackert hur allt hänger ihop ?

När Vilhelminaborna i det senaste valet så tydligt visade att man vill se en annan ordning än den som nyss förevarit, tolkar jag det som att Åke Nilsson borde göra som Fredrik Reinfeldt och ställa sin plats till förfogande.  Nära 2 av 3 röstande valde annat parti än socialdemokraterna,  varför det naturliga vore att någon form av blocköverskridande samling lämnade (S) i opposition.  Den maktfullkomlighet som ligger till grund för väljarnas missnöje försvinner inte av sig självt med mindre än att sossarnas ledarduo försvinner från fullmäktigesalen eller i vart fall göres oförmögna att ställa till med fortsatt intrigmakeri app lässt sich nicht herunterladen iphone. Skulle våra anfäder ha accepterat att folkviljan åsidosattes genom att de som mist väljarnas förtroende fortsatte att styra och bestämma ?

Skulle våra runrsitande anfäder ha förstått den känsla som bokstäverna i vår tid förmedlar, eller skulle de ha dömt ut oss som pladderpaddor herunterladen? tangenttryckningar går ju så mycket snabbare än runrsitandet, men frågan är om vi inte med detta förlorat en del av bokstavarnas inneboende kraft och laddning herunterladen?