Visst låter det tråkigt ?

Men när man ska förvalta gemensamma resurser måste det få lov att vara förutsägbart och hålla sig inom ramar och regler lautschrift herunterladen.

Vilhelmina kommun har under en längre tid varit utsatt för vidlyftiga ekonomiska experiment, som helt förutsägbart resulterar i raserat förtroende.  Oklara beslut som vilar på slarvigt genomförda beredningar och dokumenterat via erbarmligt andefattig protokollföring, ger sammantaget en bild av inkompetens på flera olika nivåer spider solitaire download free chip.

Kombinerar man sedan detta med en upplösning av ansvarsgränserna, där lokalpolitikerna i majoritetsyran glömmer bort att respektera ordergivningsvägarna och själva klampar in och försöker direktstyra förvalningspersonalen, då skapas en osäkerhet som verkar förlamande och otryggheten slukar den skaparkraft och initiativförmåga som så väl behövs i den situation vi nu har blivit försatta i Download images for free on mobile phone.

Det är absolut nödvändigt att under nästa mandatperiod genomföra ett antal genomgripande förändringar:

1. Periodisera budgeten och inför reskontrabokföring, så att i kommunstyrelsen i varje enskilt ögonblick har full kontroll på upplupna kostnader och när som helst kan ta ut en resultatöversikt som beskriver dagsläget play musicen.

2. Begreppet kostnadsstyrning måste ges en konkret och handfast innebörd för alla förvaltningschefer.

3. Förvaltningens tjänstemannaskap måste klargöras från vem de tar sina order och densamme till vilken de avlämnar sina rapporter, utan att behöva bekymra sig om olika politikers gottfinnande yabeat kostenlos downloaden. Initiativkraft ska uppmuntras och belönas när det ger resultat.  Det kontinuerliga omstruktureringsarbetet ska ha tydliga mål och ingen ska behöva uppfatta omplaceringar som varande godtyckliga videosen online chip.

4. Öppenhet och transparans ska utgöra grundtemat i alla sammanhang där inte sekretess måste råda för att skydda tredje person.

Dessa fyra olika steg ser jag som min personliga uppgift att samverka för att uppnå older firefox. Mycket annat behövs dessutom och därför är det nödvändigt att vi verkar som ett lag där olika kompetenser tas till vara. Var och en av de som deltar bör tydligt deklarera vari dennes kunskaper bäst tas till nytta och utifrån detta bör arbetsorganisationen anpassas herunterladen.