Politikerskolan 8

Konstitution kallas den grundlag som styr en nation eller federation av stater. I Sveriges konstitution finns fyra grundlagar: Regeringsformen Successionsordningen Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsgrundlagen I regeringsformen står inskrivet att: ”All makt utgår...

Politikerskolan 7

Majoriteter Kvalificerad Absolut eller enkel Relativ Cyklisk   Kvalificerad majoritet innebär att kravet på majoritet är större än vid enkel eller absolut majoritet då minst 50% + 1 röst krävs microsoft office für windows xp kostenlos downloaden. Kvalificerad...

Politikerskolan 6

Politikerrollen Förtroendemannarollen som den traditionellt kallas, har under lång tid varit föremål för kritiska reflektioner, framför allt sedan kommunindelningsreformen i början av 1970-talet. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) bedriver en rad olika projekt som...

Politikerskolan 5

Jäv Som beskrevs i föregående kapitel innebär jäv att man blandar in personliga intressen i ärendehandläggning eller beslut.   Sakägarjäv betyder att handläggaren är part i ärendet. Intressejäv kallas det när ärendehandläggningen eller beslutet kan innebära...

Politikerskolan 4

Rättigheter En central tanke i demokratins teori är människors lika värde. Den kristna kulturen har detta som utgångspunkt i sin värdegrund, till skillnad från feodala, teokratiska eller kastbaserade kulturer klingeltöne samsung j5 kostenlos downloaden. Den moderna...