Politikerförrakt och väljarförrakt:

 

Mandatmodellen började på allvar diskuteras i USA på 1950-talet. Debatten kring modellen gällde de amerikanska partiernas oförmåga att presentera tydliga och sammanhållna politiska alternativ gutscheine kostenlos herunterladen.

Mandatmodellen står inför ett antal problem som behöver belysas.

Modellen är skenbart enkel.

Vi röstar på dem som tycker som vi, och de uppfyller sina vallöften gametwist kartenspiel kostenlos downloaden.

Uttryckt med andra ord så ställer mandatmodellen krav på både väljare och folkets representanter.

De som eftersträvar att bli valda måste vara tydliga och ärliga och presentera sina syften utifrån folkets intresse och undertrycka sina egna egoistiska strävanden herunterladen.

Av väljaren krävs att denne verkligen sätter sig in i de olika erbjudanden som presenteras och bildar sig en klar bild av varje partis program herunterladen.

 

Den amerikanske statsvetaren Roy Pierce har gjort en jämförande studie i fem olika länder varav Sverige var ett av dessa.

Pierce har gått på djupet av varje svenskt parti och deras respektive program kostenlose emojis zum herunterladen.

Han har dessutom mätt partiprogrammens legitimitet genom att jämföra dessa med vad partiföreträdarna enskilt anser i olika sakfrågor. (Pierce 1999:13-15)

Här finns den första diskrepansen gta 5 song herunterladen. De olika politiska eliternas genomsnittliga åsikter skiljer sig från partiprogrammens på ett antal väsentliga punkter.

Pierce drar i sin analys slutsatsen att väljarna i stort är relativt okunniga om både partiprogrammen och de politiska eliternas genomsnittsåsikter herunterladen.

Han drar slutsatsen att en stor del av väljarna har åsikter som egentligen ligger närmare ett annat parti än det de faktiskt röstade på.

I Sverige röstade enligt Pierce endast var 4:e väljare på det parti vars representerade åsikter låg närmast deras egna herunterladen!

Vidare hade de svenska väljarna i genomsnitt endast två sakfrågor gemensamt med det parti de röstade på i valet 1988. (Pierce 1999:18, 26) herunterladen.

 

Resultatet blir naturligtvis gärna missnöje, när det parti man röstade på genomför den politik som inte väljaren gjort sig tillräckligt bekant med tripadvisor app stadt herunterladen.

Kan vi här skönja huvudorsaken till det omtalade politikerförraktet?

Väljarna är helt enkelt för okunniga när de går till valurnorna.

På senare tid har även ett annat missnöje gjort sig märkbart.

Partiföreträdare känner att väljarna uppvisar otacksamhet när de själva gjort sitt bästa för att realisera de löften de utställt, men som inte väljarkåren uppfattat tillräckligt tydligt för att ansluta sin röst till rätt parti.

Vi kan kanske börja tala om väljarförrakt.

Uttryck som <röstboskap> inrymmer en nedlåtande inställning gentemot den okunnige eller osäkre väljaren, som ändå lojalt följer en utstakad partilinje, oavsett hur denna förändras.

 

För den lokala kommundemokratin kunde kanhända bättre resultat uppnås om man helt enkelt lämnade partipolitiken och övergick till personval rakt över hela linjen.

Det vore möjligen lättare att finna förtroende för enskilda personer där åsiktstydligheten kan framträda betydligt mer distinkt, än vad som är möjligt att utläsa av partiföreträdaren genomsnittliga inställning.

De flesta väljare torde sakna tillräcklig personkännedom för att kunna bilda sig uppfattning om de genomsnittliga åsikterna bland alla de som finns listade på partiernas valsedlar.

Då vore det troligen enklare att rösta på en tre, fyra personer man känner tämligen väl och vars uppfattning man delar.