Standardmodellen förutsätter att all materia+all samlad energi i vårt universum expanderade ut ur en enda singularitet vid tidspilens början. Problemet med det är att om vi skulle tänka oss att backa tidspilen bakåt kommer allt mer enregi att samlas på en alltmer krympande skala, varför vi får oändlighetsvärden herunterladen.

Nyare forskning med nya teorier tyder snarare på att både rummet och tiden är kvantifierat, dvs har en minsta odelbar enhet.

Därför blir det genast mycket intressant vad Alan Guth och Eddie Farhi har beräknat route downloaden in google maps. De hävdar att Heisenbergs osäkerhetsprincip som säger att på kvantskalan flutuerar även rumtiden och det man kallar Higgs-fältet som om det "fastnar" i ett speciellt fluktuationläge i 0,00000000000000000000000000000000001 sekunder, räcker det till att aktivera fältets repulsiva påverkan på gravitationen så att ett nytt universum kan blåsas upp ur vacuumets kvantskum serien bei amazon prime herunterladen.
Higgsfältet har nämligen den speciella egenskapen att dess lägsta energitillstånd har ett värde som är skiljt från noll !

De går så långt att de hävdar att det till och med skulle vara möjligt att framställa ett nytt universum i laboratoriemiljö om man förfogade över 10 kg materia som man lyckades komprimera till 0,0000000000000000000000000001 meter tvärs över, och därmed skapa en energitäthet som är 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 gånger högre densitet än i en proton, och samtidigt lyckas höja temperaturen till 10000000000000000000000000000000 grader outlook messages automatically.

Men hur skulle 10 kg materia kunna räcka till för att skapa alla de miljarder galaxer som vi vet finns i vårt nuvarande universum?

Där måste jag tillstå att jag tappar tråden  you tube als mp3 downloaden!
Att massa är kondenserad energi och att energin i ett falskt vacuum växer med rumsutvidgningen, kan jag givetvis ta in, men därifrån till att begripa varifrån denna enorma entropisänkning härstammar, det övergår min fattningsförmåga  c cleaner kostenlos herunterladen!