Den största och mest komplicerade maskin männisakan någonsin byggt kallas LHC.

Det står för Large Hadron Collider och den skapades av gemensamma Europeiska satsningar och är beläget tvärs över gränsen mellan Schweiz och Frankrike med en diameter närmare 8 kilometer.  Bygget har flera gånger anmälts av de som är rädda för att den kommer att skapa mikroskopiska svarta hål som kan växa utom kontroll och förinta jorden !  Man har avslagit alla klagomål och som jag anser på mycket goda grunder, vilket jag ska motivera lite längre ned i texten excel 2010 kostenlos.

Maskinen förbrukar elström motsvarande en stad som Karlstad och energin i protonstrålen som används motsvarar drygt 75 kg trotyl !  Maskinen accellererar protoner till en hastighet mycket nära ljushastigheten (99,999999 %) och Einstein lärde oss att inget kan accellereras till eller över ljushastigheten, Men kan Einstein haft fel herunterladen?

Men här kommer vi till kopplingen till vårt mystiska universum:Det handlar om den kosmiska instrålningen av partiklar som  träffar oss hela tiden och som ibland når upp till ofattbart höga energinivåer.  Victor Hess, en österrikisk forskare, upptäckte redan 1912 hur kosmisk strålning vräker in över oss och fortfarande har vi inte lyckats utröna varifrån allt härstammar.  Vi talar inte om solvinden utan om mer fjärran härstammande partiklar som vi inte lyckats identifiera fullständigt, men som de flesta anser vara just protoner och som varje sekund i miljarder rasar in och genom din och min kropp herunterladen. Man tror att flertalet av dessa härrör från supernovautbrott, men somliga av dessa högenergetiska partiklar har ingen lyckats förklara eller ens förstå siemens logo software herunterladen.

Till exempel den som den 15 oktober 1991 uppmättes vid forskningsenheten Fly´s Eye i Utahöknen och som hade en energi motsvarande 30 000 000 000 protonmassor (massan ökar med hastigheten som du säkert minns), alltså 30 miljarder protonmassor vilket motsvarar massan hos en smaschad tennisboll.  Med sådana partiklar har universum redan visat oss att det vi håller på med via artifakten LHC inte kan skapa några nya företeelser som inte redan naturen prövat och överträffat (LHC kan i bästa fall uppnå energinivåer motsvarande 14000 protonmassor) herunterladen.

Men frågan är hur någon partikel av protonstorlek kan komma upp till sådana energinivåer och varifrån denna energi hämtat sin upprinnelse pinterest bilder herunterladen nicht möglich?Det är minst sagt förbryllande då ingen känd astrofysikalisk process skulle klara av att skapa energier motsvarande 100 millioner gånger den vi får fram i LHC herunterladen!

Men enligt  Feng och Shapere innehåller dessa sällsynta superenergipartiklar tillräckligt med massa för att kunna skapa mikroskopiska svarta hål när de träffar vår atmosfär, genom att gravitationsfältet runt dem blir så högt att det kröker rummet in i sig självt photoshop herunterladen. Nu har man byggt det känsligaste av alla detektorer, Pierre Auger-observatoriet i Argentina med syftet att undersöka resterna efter sådana mikroskopiska svarta hål, vars existens upphör så snabbt att man enbart hinner mäta konsekvenserna av dem cooking fever gratis herunterladen. Meningen är att utröna storleken på de ihoprullade extra 7 rumsdimensionerna som vi inte kommer åt enligt supersträngteorin.

Ett års obesrationer borde kunna ge oss tillräckligt med data för att utröna om de extra rumsdimensionerna är större eller mindre än 10-14 meter herunterladen. Man tror sig under den tiden kunna identifiera ca ett dussin sådana mikroskopiska svarta hål när högenergipartiklar träffar vår atmosfär.  Lyckas man skulle det öppna ett nytt fönster mot att kunna förena relativitetsteorin med kvantfysiken till s.k. kvantgraviation och därmed nyckeln till hela universums uppkomst.Visar sig de extra dimensionerna vara större än 10-14 meter kan det nämligen förklara varför graviationens verkningar på våra utvecklade 3 rumsdimensioner förefaller vara så extrems svag i förhållande till andra grundkrafter. En stor del av gravitaionen skulle då ligga dold i de ihoprullade extra dimensionerna och kanske kunna förklara den mörka materians ursprung !