När Edward Witten löste upp frågetecknen kring de fem olika supersträngekvationerna och sammanförde dem till en gemensam teori han kallade ””M-teorin”, kunde forskare därefter använda M-terin som ett nytt verktyg för att bekräftaz eller förkasta terioerna om hur vårt universum betedde sig under den första miljardddelen av en meljarddelen av en miljardddelen av en hundratusendels sekund efter tiden noll hörspiele gratis downloaden ohne anmeldung.

Två olika tillblivelseteorier kunde därmed testas med positiva stöd av M-teorin:

Den ena var inflationsteorin som förutsade att universum ökade i rumslig utbredning långt mycket snabbare än ljuset till en storleksordning 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 gånger sin första Planklängd under Gut-eran, varför vi fortfarande bara kan se ljus från de delar som ligger inom 13.7 miljarder ljusår bort foto herunterladen instagram.

http://www.astro.sunysb.edu/rosalba/astro1120/LECT23BW.pdf

Den andra är den s.k deutschrap album herunterladen. cykliska trebranteorin eller klatschteorin, som beskriver vår tredimensionella tillvaro i form av ett membran som ligger nära ett liknande trebran funny sounds to download. Med någon eller några tusen miljarder års mellanrum skulle dessa två trebran kollidera med enorm energiuppbyggnad som följd. Därmed skulle entropin med jämna mellanrum sänkas och tidspilen skjutas iväg på nytt, genom termodynamikens andra huvudsats där entropin alltid tillväxer i rumtiden lego bauanleitungen kostenlos downloaden. Trebranmodellen ger dessutom en tydlig och logisk förklaring till det vi kallar ”mörk energi” och som beräknas svara för 70% av all energi i universum wallpaper live downloaden.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekpyrotiska_modellen

Men båda modellerna är behäftade med svagheter vid implementationen gentemot M-teorin, varför vidare forskning kring initialtillståndet krävs facebook timeline cleaner downloaden.

http://www.popast.nu/2014/03/kan-vi-tro-pa-bicep2-forskarnas-nya-bild-av-big-bang.html