Edward Witten är kanske den störste matematiker världen skådat.

Om man släpper in 5 olika människor i ett mörkt rum med en ensam elefant i, så är sannolikheten stor att var och en av de fem som med en berörande hand på elefanten ska beskriva vad de fått kontakt med , kommer att avge helt olika versioner av vad det var de kände på.  Medan den ene beskriver snabels, kommer nästa att beskriva ett öra och ytterligate en beskriver en svans osv old versions of office.

Supersträngteorin innehöll 5 olika ekvationer som var och en använde approximativa faktoravrundningar för att få balans och undvika de irriterande oändligheterna.  Med hjälp av dessa 5 olika beskrivningarna av kvantgravitationen, hade forskarna innan Witten kommit fram till att vår 3 dimensionella tillvaro döljer ytterligare 6 rumsdimensioner som i varje koordrinatpunkt i kosmos inrymmer dessa hårt ihoprllade dimensionerna von zattooen.

Men Witten skapade en matematik som undanröjde behovet av approximationerna och därmed kunde binda samman alla de 5 olika strängteorierna till en enda storförenande ”M-teori”.  Ingen mer är Witten vet vad ”M” står för och det kan iofs vara ointressant video aus instagram herunterladen.

Men därmed skingrades den dimma som gömde ytterligare en extra ihoprullad rumsdimension, vilket tillsammans med tidsdimensionen ger oss ett 11-dimensionellt universum google play music.

Förutom den extra rumsdimensionen gav oss M-teorin en glimt av varför öppna strängar inte kan bli hur långa som helst, utan tycks begränsas till maximalt ungefär dubbla Plank-längden audio treiber download kostenlos.

Den visar nämligen på att de är med sina båda ändar fastklibbade vid ett 3-bran (ordet kommer från 3-dimensionellt membran) som nog är det klibbigaste vi kan finna i universum video youtube downloaden mac.

Det tycks även som att matematiken visar oss på att det finns bran till vart och ett av de rumstillstånd som ligger ihoprullade också, varför man kallar dessa för P-bran herunterladen.

All materia och alla masslösa kraftförmedlare består av antingen slutna strängöglor eller öppna strängar (som avklippta repstumpar) med längd som alltid överenstämmer med heltal av vibrationsfrekvensen herunterladen.

Higgsfältet ger oss vägledning om varför vibrationsmönstret alltid måste vara kvantstyrt och via brankopplingarna medger att energi kan låsas till materieformer som i exempelvis hadroner och leptoner, vilket i sintur tar former som motorsågskedjor, tulpaner, elefanter och Marilyn Monroe herunterladen.