Fasövergångar kallar vi det när ämnen ändrar struktur eller aggregationstillstånd vid en bestämd punkt.

Det vanligaste vi alla känner till är när is smälter till vatten vid 273 grader Kelvin eller övergår till ånga vid 373 grader Kelvin.

Men fasövergångar är någon som återfinns i en massa andra sammanhang också. Till exempel vad gäller energifält.

Elektromagnetiska fältet omger oss överallt och förmedlas av masslösa ljuspartiklar vi kallar fotoner bubble witch saga 2 kostenlos herunterladen. Alla fotoner syns inte. Bara de fotoner som svänger i takt med vad våra ögon anpassats för, är de vi ser och som vi kallas ljuset. Men samma fotoner finns i våra mikrovågsugnar när vi snabbvärmer vår mat. Kunde vi se den långvågiga mikrostrålningen, så skulle vi även se det ”ljuset”. En del huggormsarter har organ som kallas nosgropar och som ”ser” infrarött ljus i form av kroppsvärme, som vi måste ha IR-kameror för att kunna se herunterladen.

Ljuset påverkas av massa via gravitationsfältet som gör att ljuset böjer av kring tunga föremål som stjärnor. Egentligen tar ljuset kortaste vägen genom rummet, men massan kröker det 3-dimensionella rummet, vilket får till följd att ljusets ”raka” väg följer rumkrökningen.

Gravitationsfältet har kraftfältsförmedlare som vi tror ska kallas gravitoner. Gravitationsfältet styrs av ett annat fält som vi kallar Higgsfältet minecraft stadt zumen.

Enligt Mach skulle inte en skridskoprincessa som gör en piruett i en rymd utan annan materia känna av att armarna vill slungas utåt av cetrifugalkraften (masströgheten). Men detta är fel !Masströghetslagarna är oberoende av gravitationsfältet. Således skulle piruetter i ett materiafritt rum ändå kännas som en centripetalaccelleration wie kann man auf samsung musik herunterladen. Men vad är det som skapar masströgheten ? Vad är det som gör att alla massor gör motstånd på både accelleration och retardation, medan konstantfart i en friktionsfritt rum inte går att fastställa annat än relativt andra objekt ?

Svaret är Higgsfältet ! Higgsfältet är det som kondenserat energi till att anta former av massa, helt enligt Einsteins berömda formel E = m * C2 herunterladen.

Men Mach hade inte helt fel ändå i sin filosofi. Om vi backar tidspilen bakåt till strax efter Big-Bang då temperaturen var hetare än 1000 000 000 000 000 grader, så tappar Higgsfältet sin nuvarande förmåga att tilldela alla partiklar massa. Således blir elektronen, protonen och neutronen med sina kvarkar plötsligt masslösa energikvanta vid dessa höga temperaturnivåer.  Då skulle en teoretisk skridskoprincessa uppleva att hur fort hon än snurrade fanns ingen centrifugalkraft, eller som man hellre säger på teknikerspråk, ingen centripetalaccelleration k3 filmsen. All accelleration och även all redardation kan därmed ske utan påverkan av masströghetslagarna.

Men vid dessa enorma temperaturer i vacuumet flukturerar Higgsfältet enormt mellan positivt och negativt tillstånd. ”Råkar” det hänga sig kvar under medelvärdet i ca 10minus 35 sekunder, så räker det till för att gravitationsfältets positiva tryck ska omvandlas till sin egen motsats med negativt tryck vilket ger negativ gravitation office 365 rechnung herunterladen. En sådan kollaps av gravitationsfältet kallar vi Guth-eran och leder till en utvidgning av rummet på nästan ingen tid alls till en storlek som ännu efter 13,72 miljarder år inte medger oss att se mer än en del av dess storlek, då ljushastigheten är så mycket långsammare än den inflationsutvidgning av rumtiden som blev följden.

Försök att slå en ping-pong-boll genom luften så möter du nästan inget motstånd mot dess accelleration. Men om du tänker dig Higgsfältets nuvarande tillstånd som att du fyller rummet med seg sirap och sedan försöker slå samma ping-pong-boll, då känner du skillnaden disney plus auf samsung tv herunterladen.

Utan ”hack i skivan” som fått kvantsvängningarna att för en kvintiljontedels sekund att haka upp sig i ett negativt tryck, skulle inte rumtiden kunnat expandera fram från singulariteten ,via inflationseran till vårt tredimensionella kosmos. Därmed skulle det heller inte kunnat svalna till en nivå där Higgsfältet kunde genomgå en fasövergång som kondenserade energi till elementarpartiklarna som ger massa åt skridskoprinsessor, hundar och handmålat kinesiskt porslin open office neue version kostenlos downloaden. Och utan massa hade vi heller inte haft någon gravitation som fått materian att klumpa ihop sig till stjärnor, galaxer och handmålat kinesiskt porlin.

Och samma gamla Higgsfält gör att vi måste ha start och landningssträckor för våra trafikflygplan och att bilar kanar av vägen i kurvorna när det är is på vägen soundeffekte kostenlos herunterladen. Överallt i hela universum verkar samma gamla Higggsfält som en gång i tiden gav massa åt alla elementarpartiklarna. Så ser de flesta kvantfysiker och kosmologer idag på det kyrkan kallar skapalsen.