Maxwell insåg att magnetism och elektricitet hör ihop symboldateien herunterladen. Skickar man en elekrisk ström genom en ledare så ger detta upphov till ett magnetfält. Elektromagnetiska kraften är tillsammans med starka kärnkraften, svaga  kärnkraften och gravitationsaccelerationen de fyra grundkrafterna som vi vet styr vår materiella tillvaro workday herunterladen.

 

Men så har vi något besynnerligt som kallas virtuella partiklar !Faktum är att virtuella partiklar dominerar allt i oss och omkring oss.  Atomerna har 99,97% av sin massa bunden i kärnan herunterladen. Kärnan består i sin tur av kvarkar som hålles samman av virtuella partiklar som vi kallar gluoner. Einstein postulerade att materia bara är en form av ”stelnad ” energi enligt den världsberyktade formeln E=M*C2 herunterladen. Men faktum är att det mesta av energin i en atom utgöres av virtuella partiklar.

 

Virtuella partiklar är inte bundna av tiden winfuture - windows 10 iso dvd-image herunterladen. Genom tunnling kan de faktiskt uppstå och försvinna och återuppstå så snabbt att ljushastigheten som utgör övre absolut gräns för hur fort materia kan förflytta sig i rumtiden, inte bekymrar dem det minsta captain future ringtone. Dessa virtuella partiklar förflyttar energikvanta så snabbt att de partiklar den skapar rör sig snabbare än ljuset och, som vi ska se, faktiskt kan förflytta sig bakåt i tiden from onedrive images.

När ett föremål ökar sin hastighet relativt rumtiden så ökar dess massa mot oändligheten när man närmar sig ljushastigheten herunterladen. Men en ökande massa påverkar rumtiden så att rummet kröks kring den tilltagande massan och tiden går allt långsammare ju närmare ljushastigheten man kommer facebook stories. Om man rent teoretiskt skulle uppnå ljushastigheten med någon form av begynnelsemassa (vilket är omöjligt), skulle rummet kröka sig i sig självt och tiden stanna helt för massan ifråga herunterladen. Vore massan en människa skulle vi se att rymden omkring oss skulle dra ihop sig till först en tunnel i färdriktningen och sedan till en oändligt liten punkt rakt fram,

 

En elektron fungerar både som partikel och energivågrörelse samtidigt ! Detta möjliggörs av att virtuella partikelpar i form av en extra elektron kombinerad med en antielektron (positron) hoppar fram ur kvantskummet och genom att positronen neutraliserar den ena elektronen kan den andra befinna sig på en annan plats i rumtiden snabbare än ljuset skulle kunnat förmedla händelsen. DÄrigenom kan dessa virtuella partiklar röra sig bakåt i tiden.  Om man blåser upp en ballong så skapas ett positivt tryck mot ballongens väggar. Reella energifält och materia skapar motsvarande positivt tryck i rumtiden. Men partiklar som rör sig bakåt i tiden skapar på samma sätt ett negativt tryckt och kan utgöra upphovet till den s.k. mörka enegi som står för 70% av all samlad energi i kosmos, inkluderande all massa.

Någon klok person lär ha yttrat att frånvaron av vetenskap skapar många mirakel.  Men den samtida kosmologin i kombination med kvantfysiken överträffar alla fantastiska förklaringar som mirakelprofeterna lyckats framställa. Ingen sagobok i världen har lyckats formulera något så enastående otroligt och märkligt som den moderna forskningens resultat.

 

Alla former av förklaringsmodeller baserade på en  eller flera skapare och gudar är inte tillnärmelsevis lika fascinerande som de resultat vi får genom att låta matematiken hjälpa oss förstå vilka vi är och hur vår omgivning fungerar. Jag känner omätbar respekt och den djupaste vördnad inför fenomenet att 8-13 miljarder år gammal aska från supernovautbrott lyckats samla ihop sig till att bilda vår planet med allt som finns på den, Att jag fått låna och förfoga över en mikroskopiskt liten andel för att forma personen Göran är helt enkelt ofattbart.