Hunddjur har bevisligen en tydlig förmåga att orientera sig med hjälp av jordmagnetiska fältet. Räven lyckas bevisligen i 7 hopp av 10 att fånga sork under snötäcket, när han anfaller rakt mot norr, men bara i 2 fall av 10 i andra väderstreck herunterladen.

Inom djurvärlden finnes många exempel på att flyttade djur hittar tillbaks även om de förblindats under transporterna.  Ett sådant exempel är listkrokodiler, som undantagslöst återvänder till sitt gamala revir, när man försökt flytta dem till mindre utsatta platser herunterladen.
Det har inte hjälpt att man haft ögonbindlar och störljud.
Men när man tejpade fast en kraftig permanentmagnet på skallen under transporten, så störde man ut orienteringen, så att djuret inte visste var det var när det släpptes och sökte sig därför nytt revir herunterladen!
Kanske vore det något att pröva även vid förföyttning av viktiga avelsdjur av varg ?

Extra intressant blev tanken igår, när jag såg ett program från england där en forskare utformat ett kompassbälte bestående av små elektromagneter som fästes i ring runt magen på försökspersonerna.Därefter band man för ögonen på alla försökspersonerna och lät dem snurra runt till dess de inte hade en susning om väderstrtecken herunterladen. När forskaren gick och ställde sig rakt norr om försökspersonerna, så startades kompassbältena och små vibrationer sändes från respektive magnet som befann sig i riktning mot norr translation.

Efter tre veckors träning togs kompassbältena av från försökspersonerna, medan ögonbindlarna bibehölls. Det anmärkningsvärda var att samtliga försökspersoner nu hade lärt sig orientera efter bara jordmagnetiska fältet så att de nästan alltid kunde gå fram rakt till forskaren som alltid stod rakt norrut från där de släpptes titan quest android download for free!

således har även vi människor en slumrande förmåga att känna av väderstrecken bara vi tränar upp förmågan.