Nordkorea, Albanien, Bulgarien och Sverige !

4 stater som saknar FÖRFATTNINGSDOMSTOL. 

I övrigt känner jag inte till någon västdemokrati som överlåtit bestämmanderätten till parlamentet att via majoritetsbeslut instifta lagar som går på tvärs mot värdegrund och normer stipulerade i GRUNDLAGEN ich kann keine sprachnachrichten bei whatsapp herunterladen iphone.

 

Vi har i Sverige ett lagråd som prövar regeringens propositioner mot befintliga lagar innan de föreläggs riksdagen att besluta om, men gamla lagars oförrätter förblir opåtalade overwatch pc. Lagrådet har dessutom ingen vetorätt, utan en vilsdeledd majoritet kan instifta lagar som går stick i stäv mot våra viktigaste grundlagsskyddade normer, som  yttrandefrihet och tryckfrihet, även om lagrådet avrått.  Äganderätten är även den en sådan normativ värderingspräglat rättsbegrepp som genomsyrar övriga rättsordning herunterladen.

 

En svaghet hos demokratiska system är just att majoriteter kan ha fel !Där utgör en författningsdomstol den yttersta utposten mot de katastrofala följder som felbeslut kan få kann man videos von youtube legalen. Vi ska inte glömma att flera av världens mest skrämmande diktaturer emanerat ur majoritetsval. Hitler, Milosevic var båda folkvalda av en majoritet att styra och leda sina respektive stater vollversion strategiespiele kostenlos downloaden.

 

Gamla lagar släpar på normvidriga åsidosättanden av grundläggande värderingar som skyddas i grundlag och andra centrala delar av författningen app play store herunterladen. Specifikt för Norrlands inland återfinner vi kvarlevande lagar tillskapade utifrån statens intresse av att få de stora naturtillgångarna exploaterade schnittmuster baby kostenlosen strampler. Det gäller malm, skog vattenkraft i förstone, men även mjukare värden som jakt- och fiskerättigheter, som i övriga landet deklarerats oskiljaktliga från markägandet, har i delar av inlandet fråntagits markägarna utan ersättning corona daten app herunterladen.

 

Allmänningslagen, Vattenlagen, Strömfastigheterna, Ströängarna, Avvittringsförordningen, Husbehovsskogarna, och Besparingsskogarna, utgör samtliga sådana gamla kolonialmaktssubjekt som kränker centrala normer canon mx495 driver. Flera av dem kolliderar inte bara mot normerna utan går dessutom stick i stäv mot andra gällade förordningar och lagar. (Jaktlagens §10 bl.a.)

 

Vi behöver en författningsdomstol som har befogenhet att abstrakt pröva lagars tillämplighet, det vill säga utan att det finns ett specifikt sakfall sketchup download kostenlos 32 bit. Tyska författningsdomstolen instiftades efter nazitysklands fall och utgör ett föredöme att ta efter. De har kunnat utreda de falska och rättsvidriga lagarna instiftade under Hitlers tid vid makten och återställa rättsordningen för de orättvist behandlade. Tyska CDU (Kristdemokrater) har varit drivande i det fallet.

 

Även i Sverige trycker Kristdemokraterna på för att få till stånd en författningsdomstol.  Peter Altin (advokat) stred under sin tid som partimedlem för en sådan. Nu senast kan vi se en bra artikel från 3 namntunga KD:are för att få till stånd en uppstädning av kolonialstatens rättsövergrepp- Läs deras inlägg i SvD idag: 

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-for-en-forfattningsdomstol_7961702.svd

 

Hjälp till med namninsamlingen ! HÄR