”Kristna värdepartiet” kallar sig en grupp vars främsta samlingsbegrepp är ett abortförbud med få undantag with the source type protocol failed. En del av grundarna har tidigare stött Kristdemokraterna (KD), men upplever sig inte fått gehör för sin vilja att bestämma över andra medmänniskor.  Jag har hört några kalla sig f.d google font herunterladen. kärnväljare från KD, men upplever själv att de snarare utgör en liten extremistisk fraktion i periferin.  Att deras avhopp skulle innebära någon fara för KD:s utfall i kommande val tror jag inte på, snarare gläds jag åt att det blir tydligt hur få inom partiet som faktiskt bär på uppfattningen att kvinnor inte ska erkännas förmåga att bestämma över sin egen kropp herunterladen.

Utgår vi strikt från när mänskliga fostret uppnår eget medvetande, så inser vi att ett mänskligt foster intill 16:onde veckan efter befruktningen knappast kan påstås ha en egen identitet herunterladen. Mitt eget första minne brände sig fast i min hjärna någon gång mellan 2:a och 3:dje levnadsåret efter födseln. Biologisk används uttryck som ekto- och endoparasiter för organismer som lever utanpå eller inuti sin värdorganism vcds herunterladen. Jag måste nog ge min egen hädangångna mamma det erkännandet, att jag som foster i hennes livmoder betraktar mig som jämställd med andra organismer som saknar fristående medvetande om jaget och fullständigt beroende av hur modern/värddjuret mår och har hälsa 3d drucker modelle download kostenlos. Skulle min egen mor ha bedömt det som för svårt för henne att genomföra en graviditetsprocess, skulle jag knappast som aborterat forster före 4 månaders utvecklingsnivå kunnat haft en kritisk åsikt om hennes bedömning eller beslut rtl mediathek herunterladen. Vetskapen därom minskar heller på intet sätt min kärlek till henne.

Jag tror att de flesta av oss måste tillstå en djup aktning och respekt inför våra mödrars beslutsförmåga, under hela vår tillblivelsetid inuti hennes kropp.  Det är väldigt svårt att tänka sig att omyndigförklara vår egen respektive mammas förmåga att avgöra vad som vore bäst för oss under vår livsperiod i hennes uterus fortnite nicht herunterladen.

Att det ständigt är äldre män som anser sig veta vilka regler som ska åläggas de som under 9 månader ska bära och nära sin avkomma, understryker bara oförmågan till respekt för medmänniskors dilemman photo editing program full version for free. Bland de flesta andra däggdjur varierar antalet foster som föds fram utifrån miljöbetingelser som modern lever under och ingen skulle väl komma på att belasta honan för det videos von plattformenen? Jag skulle istället vilja se ett samhälleligt utvecklat stöd för varje kvinna, som tvingas ställas inför de svåra beslut som ligger bakom försenade graviditetspreventioner. Ett offentligt uttryck för vår aktning inför mödrar i allmänhet, bör även inkludera de kvinnor som känner att de inte orkar med ansvaret att bära fram ett oönskat foster, till dess det formerats till en fristående självständig individ med egen förmåga att klara sig själv.

Nej, jag anser inte att abortförbudsivrarna ger uttryck för tolerans och respekt för individens förmåga och ansvarskänsla, som utgör kärnan inom den kristdemokratiska värdegrunden. Deras ovilja eller oförmåga till avvägande kompromisser förknippar jag snarare med sekteristisk extremism, än med kristdemokratisk värdegrund. Jag tror den självrensning som avhoppen utgör tvärtom främjar partiets utveckling och förankring hos självständigt tänkande väljare.