Einstein stod inte ut med tanken att Gud skapat ett unuversum där man aldrig skulle nå kunskap om vissa saker.

Det vi kallar ”Standardmodellen” klarar inte riktigt av att förena lagarna för det makroskopiska med kvantvärdens företeelser herunterladen. Supersträngteorien gör tappra ansatser att även infoga gravitationen i en enda förklarande modell. Men om kvantfysiken redan innan var svår för en normalbegåvad att omfatta, så blev det inte lättare i och med supersträngteorin karaoke lieder kostenlos downloaden.

Fysikern Michio Kaku gör ett försök att förklara:

”— Den heterotiska strängen består av en sluten sträng som har två slags vibrationer, högergående och vänstergående, som behandlas olika.Vibrationerna medurs lever i en rymd med tio dimensioner sims online. Motursvibrationerna lever i en rymd med 26 dimensioner, varav 16 har blivit hoprullade. (Vi återfinner det i Klauzas ursprungliga femdimensionella, där den femte dimensionen rullades ihop till en cirkel.)” Och så låter det i 350 sidor games without app store! (hänv, Kaku Hyperspace s.158)

Supersträngteorin har vidare lett till M-teorin som omfattar ytor eller bran som fysikerna uttrycker det.När en initierad från tidningen  New York Times ska försöka sig på att göra det hela populrävetenskapligt begripligt för den breda allmänheten kan det se ut så här:

”Den ekpyrotiska processen börjar långt tillbaka i det oändliga förflutna med ett par platta tomma menbran som befinner sig parallellt till varandra i en krökt femdimensionell rymd, De två membranen, som bildar väggarna i den femte dimensionen, kan ha poppat fram ur intet som en kvantfluktuation i ett än mer avlägset förflutet och sedan drivit isär…”

Vad jag vill peka på med dessa citat är en tendens jag tycker mig framträder allt tydligare, nämligen att ju mer mänskligheten forskar och ju mer kunskap vi accumulerar, desto mer specialicerat blir språket vi måste ta till för att beskriva vad vi hittar.Vi söker efter den totala sanningen som ger oss det totala kunnandet och därmed insikter som kan föra oss upp till samma nivåer som en tänkt skapare stronghold download kostenlos. Men ju högre vi klättrar på kunskapens träd, desto längre ifrån varandra sträcker sig grenarna och till sist förlorar vi helheten genom att språkdräkterna kring de olika genrerna blir så komplexa att vi inte längre klara att kommunicera med varandra.  Därmed kommer vi så småningom att uppfatta tillvaron så olika beroende på inom vilket kunskapsområde vi befinner oss att vi börjar uppleva varandra som främlingar issuu as pdf. Under 1700-talet var det fortfarande möjligt för en intelligent person att omfatta all dåvarande kunskap.  Det stdiet har vi för länge sedan passerat och nu kan konflikter utlösas för att någon använder ett ord eller uttryck som några andra tabubelagt spotify apple herunterladen. Blir det som möjligen så som berättelsen om Babels torn förtäljer om i bibeln ?

Jag minns den som att man bestämt sig för att bygga ett torn upp till gud och att bygget antog sådana proportioner att folk i den ena änden till sist inte förstod vad de i den andra änden talade om city bus simulator münchen for free?