Ingen övertygande förklaring till varför homindernas hjärnor för 2 millioner år sedan började växa har någonsin anförts.

Länge trodde man att det var den upprätta gången och svårigheterna som följde av att man lämnade träden och vandrade ut på den farliga stäppen, som låg bakom behovet av en stor hjärna, men upptäkterna av tvåfotade dumskallar visade tydligt att något sådant samband inte fanns navcore herunterladen.

Ian Tattersall uttrycker det som ”-Vi känner helt enkelt inte till något uppenbart skäl som förklarar varför mänskliga hjärnor blev så stora.” Stora hjärnor är giriga och gör av med 1/5 av kroppens hela energiproduktion gifs downloaden kostenlos. De kräver även bränsle med högsta oktanhalt, nämligen glykos. Fett behövs i uppbyggnaden men knappast för den löpande driften. Och vi har inte råd att låta hjärnan vara hungrig vad som än händer, för då svarar den med att döden dö microsoft team app downloaden. En stor hjärna kräver mer näring vilket innebär större risktagande för den som ska skaffa fram all föda.

Tattersall tror att vår hjärna är att betrakta som en ”evolutionär olycka” herunterladen. Precis som Stephen Jay Gould menar han att om man körde evolutionen i repris, skulle chansen / risken för en hominidhjärna av modernt snitt vara ”försvinnande liten” epost mailer herunterladen.

Vårt fåfängliga sätt att betrakta oss som skapelsens krona och krönet av utvecklingen är ett grovt misstag

Homo erictus var den första hominid som förstod att jaga, använda eld, tillverka komplexa verktyg, lämna spår på lägerplatser (kultur) och att ta hand om de svaga och sjuka herunterladen. För andra hominder måste de ha framstått som stora, snabba, kraftiga och oerhört begåvade. ”sin tids velociraptor” uttrycker Alan Walker saken youtube videos to download mp3. ”Om du fick möta dess blick, skulle du kanske uppfatta den som mänsklig, men du skulle inte få kontakt, utan du skulle betraktas som byte.” Men Homo erctus var faktiskt en vuxen människa med ett spädbarns hjärna flickr folder. Likväl var de den mest dominerande hominiden med en livslinje längre än någon annan hominid. Det är föga troligt att Homo Sapiens kommer att rita tillnärmelsevis lika långa streck i historien trots sin överdimensionerade hjärna, sin giriga tankemotor som knappast står i proportionell harmoni med övriga kroppsfunktioner lieder zum downloaden fürs handy.

När naturens nyckfullhet ånyo sätter oss på allvarliga prov, kan vi det komma att visa sig att vi bara var en evolutionär parentes, med väldigt kort avstånd mellan parentesbågarna filme herunterladen free.