Gerard´t Hooft fick Nobelpriset i fysik 1999 för sina bidrag till grundläggande matematik som befäster den .s.k Standardmodellen för kvantfysiken wimmelbildspiele deutsch vollversion kostenlos downloaden. Denna modell postulerar att på kvantnivå är inget förutbestämt utan helt slumpstyrt enligt det Heisenberg kallade osäkerhetsprincipen och som går på tvärs mot all logik av typen orsak -verkan på högre nivåer.Nu har emellertid same fysiker börjat skissa på en nivå med kvantbegrepp som är miljarders miljarder gånger mindre än det som sker bland kvarkar och andra elementarpartiklar advents greetings to download.

Det intressanta är att han anser sig funnit tecken på att det på denna superkvantnivå sker en händelseutveckling som inte alls är slumpstyrd utan predestinerad och att tillvaron i grunden är förutsägbar, precis som de forna grekiska filosoferna resonerade herunterladen.

Fysiken föreställer alltmer en tillvaro likt en lök med specifika regler för respektive skal, där det som gäller som realiteter i den ena nivån bara delvis interagerar med skeenden i nästa nivå.Om man tar två väteatomer och en syreatom och studerar dessa oerhört genomgående, kan man likväl aldrig förutse hur de kommer att bete sig på en större skala som till exempel en ocean karten für garmin herunterladen. På samma sätt menar Hooft att tillvaron bakom Plancktröskeln, som ur alla aspekter är oåtkomlig för empirisk forskning, skiljer sig väsentligt från den tillvaro vi betecknar som kvantfysisk cd-rom laufwerk treiber kostenlos herunterladen.

Människans sökande efter den gudomlige skaparen fortsätter således i alla sina utvecklade tekniker. Men skulle vi finna att universums nyckel ligger i fickan hos Gud, då har denne en hel del att förklara,

Läs mer