Frågan om existensen av Gud har följt mänskligheten genom hela dess historiska odyssé.

Den naturvetenskapliga analysen bygger på att det inte finns plats för någon gudomlig skapare tom. Resonemanget drar parallellen mellan tillståndet före Big-Bang och den i ett ”svart hål”, där båda lika förutsättningar tycks råda, med oändlig rumtidskrökning (gravitation kanske inte finns alls, utan är bara en effekt av rumtidskrökning) strato website herunterladen. Ett svart hål är vad naturvetenskapare kallar en singularitet, och samma villkor gällde när all kosmos materia och energi var samlad i en volym som var mindre än en proton microsoft defenderen!

Således fanns ingen tid före Big-Bang, och utan tid fanns heller inget utrymme för en skapelse i tiden, då det inte fanns någon tid för en skapare att existera realtek treiber herunterladen. Så byggs resonemanget upp på basis av kända fakta i kombination med att även Gud skulle behöva en rumtid för att kunna skapa. Resonemanget är helt logiskt under förutsättning att inte Gud är tidlös och står över rumtiden, vilket jag gärna erkänner kan förefalla en aning långsökt 4 adventsbilder kostenlos herunterladen.

Men vad blir då konsekvenserna för oss mänskliga individer ?

Vi har ju regelrat våra livsmönster och vardagsbeteenden via lagar som alla bottnar i ett rättsbegrepp om vad som är rätt och fel spotify error when downloading. Dessa värdegrunder bottnar ytterst i föreställningen om en överordnad etik, med symboler som himmel och helvete.  Ondska ska återverka negativt när den yttersta dagen gryr och vi återuppväckes av den allsmäktige domaren som håller ting med var och en efter dennes levnadssaga herunterladen. Men om det bara är våra egna lagar som faktiskt styr oss och dessalagar fullständigt saknar överordnade mål, vad finns då kvar som hindrar oss att leva som bestialiska rovdjur så länge vi undgår upptäkt avg herunterladen?

Utan Gudsbild faller ju rimligtvis hela vårt samhälles moralbegrepp samman till frågan om vi klarar oss från upptäkt och i övrigt kan bete oss precis hur barabriskt vi kan komma på herunterladen. Kanske jag blir tvungen att till min politiska partigrupperings signum tillägga ett (r), alltså KDr för den revolutionära falangen, precis som KFML(r) en gång i tiden youtube downloader kostenlos pc?

Skämt åsido, så tror jag inte vi människor klarar av att leva i sociala gruppsamverkansformer utan ett överordnat ideal ! Då spelar det ingen roll vad vi benämner detta ideal, om vi kallar det Guds vilja eller något annat, för utan detta ideal hotar hela vår civilisations grund att krackelera och sönderfalla till destruktivt rofferi..