Vid valet 2010 lovade Socialdemokraterna i VIlhelmina att ingen kommunanställd behövde vara rädda att förlora sin anställning.Det löftet har man faktiskt hållit så när som att 9 vårdpersonal fick sparken för att de kompisstämplat varandras närvarokort amazon prime mac. Men i övrigt har inga andra åtgärder för uppföljning gjorts ?

Pontus Grahn från Region Västerbotten har haft uppdraget att göra en jämförelsestudie över alla Norrlands inlandskommuner och dessas effektivitet i att utnyttja skattemedlen på bästa sätt.Hans rapport föredrogs igår på gruppfullmäktige på Folkets Hus comic life download.
VIlhelmina kommun utmrkte sig tillsammans med Lycksele kommun som de inlandskommuner som låg sämst till, medan kommuner som Storuman och Norsjö låg i topp i flera avseenden windows 10 datenträger abbild herunterladen. Förskoleverksamheten, Grunskolan och i synnerhet Gymnasieskolans verksamheter låg särskilt avvikande mot genomsnittet. Jämförelsen avsåg år 2012 josefin sans lettertypeen.

En möjlig förklaraing, om än osannolik, skulle kunna vara att Vilhelminas barnfamiljer har extremt många barn, och att detta ger en extremt stor andel unga i befolkningen, då statistiken utgår från kostnad och ental personal i förhållande till befolkningstalet 3 gewinnt spiele deutsch kostenlos downloaden. Betydligt troligare förklaring är att (S) vallöfte prioriterats före anpassningsbehovet av personalkadern.

Delårsbokslutet pekar på ett nämndunderskott om 9,8 millioner för Utbildningsnämnden younow herunterladen.

Allting hänger ihop och totalt visar samma delårsrapport på ett troligt totalt nämndunderskott om 19,7 millioner. Nu måste vi ställa vårt enda hopp till skatteutjämningssystemet och bidrag från andra rikare kommuner herunterladen. Kanske täcks underskottet av bidragen, kanske inte ?

Hur skiljer sig Vilhelmina kommuns förutsättningar från Storumans och Norsjö ?Jag vill se en tydlig måldefintion med åtfärljande åtgärdspaket och pålitligt uppföljningssystem, Prestationen måste vägas in när man värderar vad man får ut av kostnaderna amazon mp3 downloaden.