Att John-Bauers friskolor har gått i konkurs är precis det första steg jag förutspådde som utgallring av de sämsta utbildningsanstalterna. Någonstans känns det fel att delar av våra skattemedel hamnar som bolagsvinster mp3 player for pc for free. Men den stagnation som drabbar alla konkurrensbefriade monopol är motvikten i den andra vågskålen. Om vinsterna inte överstiger slöseriet genom ineffektivitet, så må det vara hänt, vad mig anbelangar herunterladen.

Det skulle vara trevligt ifall även Sverige kunde uppvisa spetsutbildningar så som MIT, Cambridge, Princeton, Harvard m.fl. Statliga eller kommunala skolor torde knappast vara tävlande i främsta ledet till dessa positioner som ledande utbildningsenheter musik player herunterladen. Det kan bara engagerade och motiverade ägare med både vinstdriven och sakkunnig entusiasm.

Tyvärr följer alltid den svarta svansen med så fort man släpper konkurrensen fri musik ipod herunterladen. En svans som inrymmer lycksökare som John-Baer-ägarna och dogmstyrda trögdjur som Lundsbergskolan. Hatten av för skolinspektionen som idag fråntog Lundsbergsskolan rätten att utbilda free youtubeer. Det behövs fler sådana resoluta beslut.