Ska vi hålla våra kroppar i trim och skick, fordras att vi underhåller med träning och matdisciplin, samt undviker sådant som skadar och förstör vår hälsa.Somliga tycker det är för ansträngande och satsar istället på nya kläder och att låta frissan skapa nya frisyrer med jämna mellanrum, alltmedan kroppen tillåts bli allt plufsigare och mera ovårdad picasa kostenlos herunterladen deutsch. Som om det skulle gå att dölja med ständigt nya permanenter  ?

Nu ser jag att vägverket anammat samma slags filosofi. Istället för att hyvla och fylla igen potthålen i vägkroppen, satsar man  på att klippa gräset utefter vägslänterna google play store apps for free. Flera gånger per säsong kör man med dessa utriggade släntaggregat som smular sönder allt i sin väg och skapar vad trädgårdsodlarna kallar ”gröngödsling” spiele kostenlos download candy crush. Ju mer man klipper desto större blir gödslingseffekten. Därigenom blir uppdraget sin egen bästa vän och gynnar de som har dylika klippaggregat mer än själva vårdobjektet vägkroppen teamspeak kostenlos android download. Att man samtidigt slår sönder alla tomma aluminiumburkar till plåtfragment, som sedan äts upp av kor och renar, vilka skär sönder sig invändigt bekymrar knappast vare sig vägverket eller den genomsnittlige urbaniserade stadsbon tuifly app herunterladen. Och att vägkroppen får en ny frisyr varannan månad hjälper knappast heller ortsfasta bilister som behöver åka till och från jobbet eller skaffa förnödenheter i tätorterna aktuelle kinofilme kostenlos herunterladen.

Men det är troligen billigare åtgärd än att vårda själva vägkroppen, så då får det bli den form av underhåll vi får hålla till godo med herunterladen. Spånkepsarnas julafton hela tiden !

Men i storstadsregionerna satsas miljarder på att korta restiden med ett par minuter för förortsborna.