USA:s politiker utger sig ibland för att företräda demokratins högborg i en omvärld av rättsosäkerhet och diktatur. Men fortfarande sitter 166 fångar på Guantanamolägret utan planer på rättslig prövning anlage r 2018. Därmed har USA:s regim åsidosatt en av de tre viktiga grundstenarna för att uppfylla begreppet demokrati.

Enligt Montesquieus teori för demokrati ska den lagstiftande makten vara åtskiljd från den verkställande som i sin tur måste vara åtskiljd från den dömande makten powerpoint 2013 free. I fallet Guantanamo har militären givits fria händer att påtaga sig alla tre rollerna. Resultatet är att personer frihetsberövats på grund av att de anses vara ”potentiellt farliga” för USA:s intressen.Somliga har suttit frihetsberövade i tio år nu Left 4 dead free. Ungefär lika länge som journalisten Dawit Isaak varit frihetsberövad i Eritrea. Även han anses utgöra en ”potentiell fara” för diktaturregimen där filme planet schule herunterladen.

Att frihetsberöva personer i förebyggande syfte innebär en direkt krigsförklaring mot demokratins viktigaste principer. Vem som helst kan nämligen befaras att vara ”potentiell risk” dji video herunterladen. Men i en demokrati är det inte tanken som ska straffas utan faktiska handlingar. I en demokrati ska tanken vara fullständigt fri liksom ordet. USA är förvisso indraget i ett terroristkrig från fanatiker och rena dårar games solitaire for free. Men en stat kan inte förklara krig mot enskilda individer utan enbart mot företeelser och regimer. USA:s ledning har därmed frångått den viktigaste prncipen för att kunna beteckna sig som demokratisk i västlig mening herunterladen.

Att presidentvalet liksom valet av senatorer präglas av så höggradigt kapitalberoende och kampanjer av propagandakaraktär, inverkar även det menligt på principen att det ska vara politiken och inte köpstyrkan som ska ge utslag i förtroendemannaskapet herunterladen.

Obama lovade vid sitt tillträde att Guantanamo skulle stängas, men visar sig sakna den beslutskraft som detta kräver. Frågan blir då givetvis vem eller vilka det är som styr, när presidenten visar sig vara marionett amazon seller rechnungen herunterladen?